משחקי מכבי פאן אמריקה מתקיימים אחת לארבע שנים ובסמיכות למשחקי מכבי אירופה, שנתיים לאחר המכביה. המשחקים מארחת אחת ממדינות אמריקה הלטינית הנבחרת בקונגרס מכבי תנועה עולמית.

אחת המטרות המרכזיות היא להנציח ולשמר את הקהילה היהודית באמריקה על ידי עידוד הגאווה היהודית, חיזוק הקשר היהודי, ויצירת מודעות גבוהה יותר לישראל ולזהות היהודית. כיום משתתפות במשחקי מכבי פאן אמריקה גם משלחות ממכבי ארה"ב, קנדה, אוסטרליה, בריטניה וכמובן מישראל.

המשחקים האחרונים התקיימו במקסיקו סיטי ב-2019. 

לאתר המשחקים