המכביה ה-21 ספירה לאחור

מכביה 2022 | 12-26 ביולי

איך משתתפים במכביה?

גרים בישראל?
על מנת להתחרות במכביה עליך ליצור קשר עם איגוד הספורט הרלוונטי בארץ.

גרים בחו"ל?
יש ליצור קשר עם משרדי מכבי תנועה עולמית ו/או המכביה בארץ.


בראשית היה הרעיון! הוא צץ במוחו של נער יהודי בן 15, יוסף יקותיאלי, אשר עקב אחר המשחקים האולימפיים בשטוקהולם בשנת 1912.

מכבי תנועה עולמית שהינה מן התנועות הציוניות המובילות בעם היהודי, מקיימת את המכביה, האולימפיאדה היהודית, המפעל היהודי ציוני ספורטיבי הגדול ביותר המתקיים אחת לארבע שנים בישראל. 

במשך 10 שנים קיים יקותיאלי התרוצצויות, השתדלויות אין סוף ומאמצים רבים, כולל התדפקות על דלתותיהם של מושלים, מזכירים, פקידי מדינה, רשויות וחברים קרובים. בשנת 1928 הגיש יקותיאלי למנחם אוסישקין, נשיא הקרן הקיימת, הצעה: קיום כינוס ראשון של ספורטאים מכל מרכזי מכבי בעולם - בשנת 1932. בשנת 1928 הגיש יקותיאלי למנחם אוסישקין, נשיא הקרן הקיימת, הצעה לכנס ראשון של ספורטאים מכל מרכזי מכבי בעולם. שנה זו נקבעה בשל היותה בעלת עיתוי סמלי - 1,800 שנה למרד בר-כוכבא. בשלב זה, הפך הרעיון לעובדה והוחלט על הקמת ה"מכביאדה". הוחלט כי היא תיערך בפרקי זמן קבועים, כדוגמת המשחקים האולימפיים, וייקחו בה חלק מחברי מכבי תנועה עולמית – יהודים מכל קצוות העולם. המטרה  הייתה לארגן משחקים עולמיים עבריים, בהם יבחנו האגודות את כוחן ויכינו עצמן לתחרויות הבינלאומיות והאולימפיות, במקביל להאדרת עבודת הספורט של בני-הנוער העברי. המכביה הוקמה במקביל להתפתחותה של מדינת ישראל וגדלה יחד עם הישוב היהודי בארץ.

קיומה של המכביה בתאריך המיועד התאפשר בימיו של הנציב העליון הבא, סיר ארתור ווקופ, אשר היה בעל מדיניות פרו-יהודית, אהד את הספורט העברי ואת הישגי התנועה הציונית בא"י, ופרש חסותו על משחקי המכביה, בתנאי שזו תארח גם קבוצות של ערבים ואנגלים.

בפני מכבי תנועה עולמית ניצב אתגר קשה: איך להפיץ את בשורת המכביה  ו"המשחקים היהודיים האולימפיים" בפעם הראשונה. בתקופה שהתקשורת בין הארצות הייתה מוגבלת מאוד, היה צורך למצוא דרכים לקידום המכביה, האירוע שהוגדר מפגש של מצוינות יהודית בינלאומית ותמיכה ליישוב היהודי בארץ ישראל. בסופו של דבר, נבחרו למטרה עליונה זאת בני נוער של מכבי ישראל – שעל כתפיהם הייתה מוטלת האחריות לקידום המכביה בקהילות היהודיות בתפוצות. האסטרטגיה שנקבעה הייתה חדשנית מאוד לתקופתה: שתי משלחות של רוכבי אופנועים מכבים יצאו מת"א ל"מסע" על מנת להפיץ את רעיון המכביה ברחבי אירופה: הראשונה בשנת 1930, מת"א לאנטוורפן, בלגיה, והשנייה ב-1931 מת"א ללונדון. במסע השני השתתף אותו צעיר שפעם חלם על המכביה הראשונה,

יוסף יקותיאלי, במשלחת אופנועני הנוער. אל כל הערים בדרכם הובא דבר המכביה, אשר הייתה עתידה להיערך באביב 1932 בארץ-ישראל, והמוני חברים נלהבים הביעו רצונם להשתתף בה.