ארכיון מכבי ע"ש יוסף יקותיאלי מהווה חלק מיחידה מבנית אחת של מוזיאון מכבי ע"ש פייר גילדסגיים (The Pierre Gildesgame Maccabi Museum) ומשמש כארכיון המרכזי של מכבי תנועה עולמית.

בארכיון מתבצעות עבודות מלאכת האיסוף, המיון, הקטלוג והשימור של חומרים היסטוריים ועדכניים, אותנטיים ותיעודיים.

בארכיון גם נשמר החומר המוזיאלי של מוזיאון מכבי (מדליות, גביעים וכו').

בארכיון חומר החל מסוף המאה ה-19 והוא מכיל בתוכו מסמכים, תעודות, תצלומים, כרזות, מדליות, גביעים, פסלונים, סיכות, תגים, דגלים, שקופיות, קלטות וידאו וסרטים.

רקע היסטורי

עם תחילת מלחמת העולם השנייה (1939) ומעבר ההנהלה של הסתדרות עולמית מכבי מלונדון לתל אביב הצטבר חומר ארכיוני  רב שלא טופל ונשמר כראוי. התחלת ארגון החומר נעשתה עם מעבר משרדי הנהלת מכבי לתל-אביב שם נשמר החומר.

החלטה על הקמת "מוזיאון המכבי והגנזך" נתקבלה בקונגרס ה-14 של מכבי תנועה עולמית בשנת 1961 ובימי המכביה ה-7 בשנת 1965 הונחה אבן פינה למוזיאון בכפר המכביה. מוזיאון מכבי הכול גם את הארכיון נחנך רק ב-1974 לאחר מעבר הנהלת הסתדרות עולמית מכבי לכפר המכביה.

בשנת 1983 מספר חודשים לאחר מותו של יוסף יקותיאלי, הוגה ויוזם רעיון המכביה, הוחלט על קריאת ארכיון מכבי על שמו.

ארכיון מכבי תנועה עולמית עובד בימים ראשון, שלישי וחמישי בין השעות 08:00-13:00

למנוע החיפוש לחצו כאן

ניתן להגיע בתאום טלפוני מראש

רוני דרור, מנהל הארכיב, [email protected]

Tel: +972-3-6715729