נס – גדול – היה – פה | משדר עולמי מיוחד

אירוע חנוכה בינלאומי - שריינו את התאריך - נס – גדול – היה – פה | משדר עולמי מיוחד

נס – גדול – היה – פה | משדר עולמי מיוחד