'פליי-און' - תכנית טניס לבני 60 ומעלה - מכבי בריטניה

maccabi bg play on tennis event - 'פליי-און' - תכנית טניס לבני 60 ומעלה - מכבי בריטניה

'פליי-און' - תכנית טניס לבני 60 ומעלה - מכבי בריטניה