תכנית שחר 2019

shachar 2014 - תכנית שחר 2019

תכנית לתלמידי כיתות ט' שלא לומדים בבתי ספר יהודים להם אין מסגרת חינוכית איתה הם מגיעים ארצה (כל התלמידים של כיתות ט' הלומדים בבתי ספר יהודים מגיעים ארצה לתכנית של חודש מטעם בתי הספר). יחד עם הדסק נבנתה תכנית גם עבורם, תכנית בת חודש.


תכנית שחר 2019