בכיף הכשרה | צפון

bekeff hachshara marva 18 19 - בכיף הכשרה | צפון

התכנית נותנת מענה חינוכי לחברים שאינם חברים בתנועת הנוער. בתכנית אלמנטים של: מרווה, מד"א, קיבוץ, התנדבויות בת"א, מסע לפולין, קורסים באוניברסיטאות, טיולים, הכשרת מנהיגות, תכנים יהודיים, ציוניים ועוד. התכנית מתחדשת כל שנה בהתאמה לרצון וצרכי הקבוצה. 


בכיף הכשרה | צפון