סמינר FUN RUN

fun run seminar in greece - סמינר FUN RUN

סמינר הכשרה למארגני אירוע ה-FUN RUN מכל העולם. 

בסמינר ידונו בדרכים לשיפור האירוע בערים השונות ויועלו רעיונות פיתוח חדשים לאירוע. 


סמינר FUN RUN