סמינר מנהיגות צעירה - פריז

flf paris seminar 1 - סמינר מנהיגות צעירה - פריז

סמינר מנהיגות צעירה באירופה נערך מספר פעמים בשנה בערים בה קיימים חברים בפורום המנהיגות הצעירה. מנהיגי מכבי בעיר המארחת מנהלים את הקונגרס והתכנים מועברים על ידי החברים עצמם ואנשי מכבי תנועה עולמית ומכבי אירופה. 


סמינר מנהיגות צעירה - פריז