משחקי מכבי פאן אמריקה 2019

mexico 2019 games logo - משחקי מכבי פאן אמריקה 2019

משחקי מכבי פאן אמריקה מתקיימים אחת לארבע שנים ובסמיכות

למשחקי מכבי אירופה, שנתיים לאחר המכביה. המשחקים מארחת אחת ממדינות אמריקה הלטינית הנבחרת בקונגרס מכבי תנועה עולמית.

אחת המטרות המרכזיות היא להנציח ולשמר את הקהילה היהודית באמריקה על ידי עידוד הגאווה היהודית, חיזוק הקשר היהודי, ויצירת מודעות גבוהה יותר לישראל ולזהות היהודית.

כיום משתתפות במשחקי מכבי פאן אמריקה גם משלחות ממכבי ארה"ב, קנדה, אוסטרליה, בריטניה וכמובן מישראל.


משחקי מכבי פאן אמריקה 2019