משחקי מכבי אירופה 2019

european maccabi games opening ceremony - משחקי מכבי אירופה 2019

משחקי מכבי אירופה מתקיימים אחת לארבע שנים ובסמיכות למשחקי מכבי פאן

אמריקה, שנתיים לאחר המכביה. את המשחקים מארחת אחת ממדינות אירופה הנבחרת בקונגרס מכבי תנועה עולמית.

מדינות אירופה שולחות את מיטה הספורטאיות והספורטאים לא רק להתחרות, אלא גם ליצור קשרי עבודה וחברות על מנת לפתח את פעילות מכבי באירופה.


משחקי מכבי אירופה 2019