בדצמבר 1944 נולדה המסורת של מרוץ הלפיד, אירוע הדגל של "המכבי הצעיר",  הנערך מאז מדי שנה בחג החנוכה. הלפיד, המוזנק מקברות המכבים שבמודיעין, מופץ בעשרה מסלולים - למחנות צה"ל, לערי-פיתוח, למרכזי קליטה, כשבכל שנה מביאים חניכי תנועת מכבי הצעיר את הלפיד לכנסת ישראל ולבית הנשיא.

לכל מרוץ נבחר נושא חינוכי וסביבו מתנהלות פעילויות בסניפי התנועה ברחבי הארץ.

החל ממרוץ הלפיד ה-22, בשנת 1966, הוחל במסורת היפה של שליחת לפידי חנוכה לגלילי מכבי בחו"ל עם נציגי תנועת הנוער, שם מוגשת אש הלפיד לאנשי הקהילה היהודית במקום ונערכות פעילויות חינוכיות בבתי ספר יהודיים, מועדוני מכבי תנוער, אוכלוסייה עם צרכים מיוחדים, בתי אבות ועוד.