תכנית זו נועדה לתמוך בפיתוח של מכבי בקהילות ברחבי העולם באמצעות פעילות משותפת עם ראשי מכבי מקומיים וסיוע מעשי - ובמידת הצורך כספי - על ידי מכבי תנועה עולמית. התוכנית הייתה פעילה מאוד בשנים 2010-2013, והיא מהווה פלטפורמה לחיזוק התנועה, הפיתוח והצמיחה.

מטרת העל של התכנית היא לתת כלים למדינות השונות על מנת ליצור פעילות עקבית עצמאית של קהילת מכבי הן במסגרות מקומיות והן ובמסגרות בינלאומיות בהנהגת התנועה המקומית.

מטרות עיקריות:

  • סיוע בהרחבת קהילת מכבי על ידי הגעה לקהל שטרם נחשף למכבי.
  • סיוע בצמיחה ושיפור של פעילות התנועה בקהילות שמנוהלות על ידי מכבי.
  • סיוע בהתחדשות פעילות התנועה בקהילות שבהן פעילויות ירדו בהקיפן או חדלו מלהתקיים.

התוכנית מספקת מענה יעיל לצרכים ולבקשות של קהילות רבות, קטנות או צומחות, המקשות סיוע בתכנון אסטרטגי ויישום, הדרכה ותמיכה בפרויקטים משמעותיים ועתידיים משמעותיים.

כמו כן, התכנית מייצרת הזדמנויות אמתיות בקהילות ברחבי העולם במטרה לערב את חבריה:

  • תכניות נוער, מחנות, תכניות לישראל, תכניות חילופי נוער
  • סדנאות וקורסים לפיתוח מנהיגות
  • תכניות ספורט ואירועים מקומיים, אזוריים ובינלאומיים

לתכנית, בסופו של דבר, היו תוצאות ועדיין בעלות השפעות חיוביות באזור, הן מחזקות את מכבי ומגדילות את הנוכחות הגלובלית כתנועה המאחדת את העם היהודי כולו.

4 שלבי המתודולוגיה:

  • זיהוי משותף של צרכים מכבי תנועה עולמית והקונפדרציות; המדינות עשויות להציע הצעות משלהם לתמורה.
  • הערכת צרכים, החלטות להמשיך או לא להמשיך עם התכנית שהותאמה אישית.
  • יישום התכניות (המותאמות אישית)
  • הערכה של התנועה בישראל; האם להמשיך בתכנית התמיכה או לסיים עם התכנית.