(MYL – Maccabi Young Leadership | FLF – Future Leadership Forum)

בשנת 2004 השיקה מחלקת החינוך וקונפדרציית מכבי אירופה (EMC) תוכנית שמטרתה לאתר והכשיר את הצעירים הטובים ביותר למנהיגות מכבי ברחבי אירופה, וזאת על מנת לרענן את שורות ראשי מכבי ביבשת. היוזמה החדשה נקראה "פורום מנהיגות העתיד של מכבי" (FLF) המגדירה אותה בתחילה כקבוצה פעילה של צעירים, העוסקים בספורט, במכבי ובזיקה לישראל, ויוצרים פרויקטים ופעילויות שמעורבים בהם צעירים מרחבי אירופה, שגרירי הקהילות שרוצים להשפיע במדינות שלהם, למשוך יותר צעירים להצטרף למכבי, לשלב את תכני ישראל בפעילויות ולהיפגש ולשתף פעולה עם חברי הפורום ממדינות שכנות ובכל רחבי אירופה.

בו זמנית משיקה התנועה בארצות הברית את קבוצות המנהיגות הצעירות הראשונות של מכבי - קבוצות שהורכבו על ידי צעירים הנחושים לתמוך כספית בתנועה, בפיתוח ובצמיחה.

שתי הקבוצות המשיכו לצמוח ונפגשו לראשונה במכביה ה- 19 (2013), במסגרת תכנית בישראל. מכבי אירופה סיפקה למעלה מ -80 מנהיגים צעירים שמילאו (וממלאים) כמה מהתפקידים החשובים ביותר במכבי אירופה – החל בממלא מקום יו"ר הקונפדרציה ועד לגזבר מכבי בגרמניה. הצלחת התכנית הובילה את המחלקה לחינוך להקמת תכנית גלובלית למנהיגות צעירה במהלך ישיבות המליאה ב- 2015, במטרה לעמוד באתגר של יצירת מנהיגות יורשת רציפה ב-70 מדינות שבהן פועלת מכבי. המשימה הייתה ברורה: להכשיר את המנהיגים החדשים לפעילות יהודית-ציונית יעילה ברחבי העולם. תכנית זו הושקה בסמינר בינלאומי מרשים עם יותר מ- 80 מנהיגים צעירים מכל הקונפדרציות, והוכחה ממשית לרלוונטיות של התנועה ברוב המכריע של הקהילות היהודיות בעולם.

תכנית המנהיגות הצעירה היא ערובה להמשכיות של מנהיגות מכבי - והצלחה מרכזית בתנועה. יעדי הליבה:

  • שיתוף פעולה בין המנהיגים הצעירים, וכתוצאה מכך בין מדינות מכבי.
  • להגיע למועמדים חדשים וסיוע למדינות באיתורם.
  • פיתוח מנהיגות מתמיד ומתמשך.
  • שילוב כמה שיותר מנהיגים צעירים בהנהגת קהילות מכבי בעולם.

כיום, הפורום מונה יותר מ -100 צעירים, שערכי היהדות, הספורט והזיקה לישראל מניעים אותם לפעול, לבנות ולהוציא לפועל פרויקטים ופעילויות בתנועה במטרה לחזק את התנועה, את ערכיה ואת הדור הצעיר. בפורום צעירים מרחבי אירופה, צפון אמריקה, אמריקה הלטינית ועוד.

 החברים הם מנהיגים צעירים (בגילאי 18-35) מגלילי (סניפי) מכבי שונים המעוניינים להשפיע על הקהילה היהודית בארצם, לשלב צעירים נוספים במכבי, לחזק את הזיקה לישראל, להיפגש ולשתף פעולה עם עוד צעירים יהודים מכל רחבי העולם.

 בקבוצה זו חברים ממכבי: צ'כיה, קרואטיה, פינלנד, צרפת, גרמניה, גיברלטר, הולנד, הונגריה, יוון, בריטניה, ליטא, מקדוניה, נורבגיה, פולין, רומניה, סקוטלנד, סרביה, סלובקיה , סלובניה, שבדיה, שוויץ, אוקראינה, ארה"ב ועוד.

לחברים פעילויות במהלך השנה; 4 סמינרים בשנה - 3 באירופה, 1 בישראל; כל אחד בנושא אחר.

לאתר באירופה:

לאתרי ארה"ב:

ניו יורק

פילדלפיהפילדלפיה