יאיר המבורגר

2010-2018

יגאל כרמי

2002-2010

אודי רקנאטי

2000-2002

עזי נתנאל

1994-2000

מיכאל קווהזי

1986-1994

ד"ר ישראל פלד

1973-1986

ד"ר אלק לרנר

1971-1973 ממלא מקום

ליאו קוברסקי

1969-1971 ממלא מקום

ד"ר רוברט אטלס

1963-1969 ממלא מקום

פייר גילדסגיים

1957-1973

ד"ר אליעזר יוסטיץ'-דיין

1957-1963 ממלא מקום

אהרון נתנאל

1950-1957

משה שלוש

1945-1950

ד"ר הרמן ללבר

1941-1945

ד"ר לודביג להרפרוינד

1939-1941

ד"ר קרל זוננפלד

1927-1928 ממלא מקום

ד"ר הרמן ללבר

1928-1935 ממלא מקום