מידי שנה, משנת 1973 נערך קונגרס מכבי העולמי בישראל. כל ארבע שנים, במהלך הקונגרס, נבחרים כל חברי מוסדות התנועה, כולל נשיא ויושב-ראש.

לקונגרס מגיעים  כ-350 מראשי התנועה מ-50 מדינות ברחבי תבל ובכללם, ראשי קהילות יהודיות, אנשי עסקים מובילים, תומכים ופעילים מרכזיים של התנועה מצפון אמריקה ודרומה, אירופה, מזרח אירופה, חבר העמים, אוסטרליה, דרום אפריקה וכמובן ישראל.

הקונגרס עוסק בפעילות התנועה ברחבי העולם וכן בהערכות לקראת המכביה. בקונגרס נלקחות החלטות לגבי עתיד התנועה ופעילותה, מוצגים הפרויקטים התנועתיים השונים ומתקיימות פעילויות תרבות והעשרה בנושאים שונים.

אחת לארבע שנים נבחרים בקונגרס בעלי תפקידים בתנועה וחברי הועדות השונים בארץ ובעולם.

הקונגרס הקרוב יתקיים בתאריכים 3-8.3.2022, ל' באדר א' - ה' באדר ב' תשפ"ב