מבשרי המכביה על גלגלים

Maccabiah announcers on wheels

עש מנועי אופנועים ורוכבים מתבוללים בסיפורם על מעבר לאופק. אופנועים עומדים בצורה מסודרת בחצר...

Page 4 of 4