מנכ"ל המכבייה רואי הסינג: "מפגן יהודי ספורטיבי עוצמתי"