עש מנועי אופנועים ורוכבים מתבוללים בסיפורם על מעבר לאופק. אופנועים עומדים בצורה מסודרת בחצר המכביה, צלמים, ראיונות אישיים. לאחר ליקוט קצת הסברים מהחברים מההפקה, אני מתחיל לבנות פסיפס מטרה והתשובות לא מאחרות לבוא, אמנם בחלקים, אך מטרת הפרויקט, מנהלות, תאריכי יציאה, עוד רחוקים מליצור רעיון מגובש אחד כמקשה וידיעה לבאות. לאחר בדיקה היו לי קווים כלליים, אך ככל שהתעמקתי גם להפקה וגם לרוכבים, חלק גדול של העננה התפזר, ואני מציג את הפרויקט כמה שבועות לפני הביצוע

לקריאה נוספת