לצד הסיכום עם 'רשת' לגבי שידור יום הפתיחה, ומגעים עם אחרים לגבי שידור המשחקים וטקס הנעילה, מערך היח"צ כבר מכין פרופילים על הספורטאים היהודים, כחלק משיווק המכביה בישראל

לקריאה נוספת